zakup kontenera

Czy okres jesienno-zimowy to dobry moment na zakup kontenera?

W budownictwie późna jesień i zima jest zazwyczaj okresem, w którym niewiele się dzieje ze względu na warunki pogodowe, czyli mróz, śnieg i deszcz zdecydowanie inaczej sytuacja wygląda w przypadku kontenerów. Wielu inwestorów zastanawia się, czy zakup kontenera w tym okresie jest rozsądnym pomysłem, w kwestii tego typu inwestycji pogoda nie ma aż tak wielkiego znaczenia.

Zakup kontenera zimą

Podczas zakupu warto pamiętać o tym, że obiekt zostanie dostarczony w uzgodnionym terminie, który odpowiada inwestorowi, ale również nie koliduje z pogodą. W przypadku kontenerów pogoda nie ma aż tak dużego znaczenia w porównaniu z budownictwem tradycyjnym, etapy budowy nie potrzebują czasu na związanie i wyschnięcie, a w materiałach nie ma wody, która w kontakcie z mrozem może powodować duże szkody. Metalowa konstrukcja jest odporna na niekorzystne warunki pogodowe w tym wiatr śnieg i mróz. Warto pamiętać również o tym, że w miejsce posadowienia są transportowane gotowe moduły, budowa kontenerów nie odbywa się bezpośrednio na działce. W przypadku konstrukcji składającej się z więcej niż jednej części producent kontenerów mobilnych dostarcza gotowe moduły, które są ustawiane i łączone ze sobą na miejscu. Do niektórych lokalizacji, w szczególności na łonie natury mróz umożliwia sprawniejszy transport. Zmarznięta ziemia jest zdecydowanie twardszym i lepszym podłożem, i umożliwia dostęp do oddalonych od głównych dróg lokalizacji.

Niesprzyjające warunki do transportu kontenerów

Zdarza się, że warunki pogodowe uniemożliwiają transport kontenerów, sytuacja dotyczy zazwyczaj działek zlokalizowanych na łonie natury. Obfity deszcz sprawia, że podłoże jest zbyt miękkie do tego, by mógł tam wjechać ciężki sprzęt. Podobnie wygląda sytuacja związana ze śniegiem, przy silnych opadach tworzą się zaspy oraz bywa bardzo ślisko, to uniemożliwia wjechanie w miejsce docelowe posadowienia obiektu.

Termin dostarczenia kontenera

Podczas zakupu kontenera uzgadniany jest termin, w którym obiekt zostanie dostarczony, może być oddalony nawet o kilka miesięcy, warunkiem są potrzeby inwestora i na życzenie ten termin może być zmieniony. W przypadku złych warunków pogodowych transport zostaje przełożony na inny dzień, zdarza się to jednak bardzo rzadko.